Månad: november 2015

SIMPLI satsar i Sverige

SIMPLI är ett IT-stöd för ledningssystem som används av en 60-talet stora och medelstora företag i Norge och Sverige. Vi fokuserar nu ytterligare i Sverige med ett gott samarbete med vårt dotterbolag Sustema i Stockholm. Våra IT-städ är byggda i Sharepoint och helt integrerade med Office 365. Med stora kunder som Veidekke, Multiconsult och andra vet vi att IT-verktygen uppfyller de …

Läs mer