Avvikelsehantering. System för hantering av avvikelser och förbätringsförslag SIMPLI Better ger din verksamhet en översiktlig hantering av ärenden.

System för avvikelsehantering och förbätringsförslag

SIMPLI Better ger din verksamhet en översiktlig hantering av ärenden.

SIMPLI Better ger en systematisk struktur för att rapportera in händelser, handlägga, analysera, vidta åtgärder och analysera behov av förbättringar.

Genom enkla formulär och ett strukturerat arbetsflöde kan alla medarbetare enkelt rapprotera in händelser, tillbud eller förbättringsförslag. Ansvarig handläggare kan sen i ett pedagosik formulär analysera grundorsak, lägga in vesäntlig information, administrera korrigerande eller förebyggande åtgärder och därmed säkra full koll på alla möjligheter till ständig förbättring i verksamheten.

Efter att samtliga åtgärder är genomförda kan man planera in att verifiera deras effekt i framtiden, och få påminnelse per epost när det är dags att göra uppföljningen.

SIMPLI Better är som alla våra verktyg skapat i SharePoint, vilket är väl integrerat med till exempel Microsoft Excel för vidare analys och sammanställning. Systemet har också en egen rapportgenerator för att sammanställa olika rapporter, analysera inrapporterade händelser, identifiera vanliga grundorsaker etc.

SMPLI Better i sitt standard utförande fungerar för de flesta verksamheter, men kan också skräddersys till era spesifika behov.

App för direkt inrapportering från mobila enheter

Vi erbjuder också en mobil applikation, Simpli APP, som används för att rapportera incidenter, förslag och avvikelser direkt i simplier bättre. Applikationen kan installeras på alla mobila enheter som kör på Android och iOS.