Projektledning och kvalitetsledning i ett. system för projekthantering. SIMPLI Project ger dig möjlighet att skapa egna områden för projektstyrning där samtliga processer med tillhörande dokumentation från ledningssystemet är tillgängliga. Det kan användas i till exempel byggprojekt, produktion, styrning av butiker i en kedja och mycket annat. I SIMPLI project får du i praktiken åtkomst till processkartan i SIMPLI Manage, men med lokala resurser som risker, krav och checklistor. I tillägg kan du bygga upp standard projekttyper med mallar så varje nya projekt startas raskt och effektivt. Detta gör det enklare att säkerställa att alla projekt körs på det standardiserade sätt ni önskar.

Projektledning och kvalitetsledning i ett

SIMPLI Project är ett arbetsområde för att hantera projekt på samma sätt som ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Det finns många verktyg för projektledning, men få som kombinerar detta med verksamhetens kvalitetsledningssystem. Det gör SIMPLI Project.

SIMPLI Project ger dig möjlighet att skapa egna områden för projektstyrning där samtliga processer med tillhörande dokumentation från ledningssystemet är tillgängliga. Det kan användas i till exempel byggprojekt, produktion, styrning av butiker i en kedja och mycket annat.

I SIMPLI project får du i praktiken åtkomst till processkartan i SIMPLI Manage, men med lokala resurser som risker, krav och checklistor. I tillägg kan du bygga upp standard projekttyper med mallar så varje nya projekt startas raskt och effektivt. Detta gör det enklare att säkerställa att alla projekt körs på det standardiserade sätt ni önskar.

SIMPLI Project är en tilläggsmodul till  SIMPLI Manage.

Funktioner i SIMPLI Project – system för projekthantering

 • Grafisk processkarta baserad på den i huvudsystemet, med tillhörande processbeskrivningar, styrande dokument, mallar och aktiviteter
 • Avvikelse och ärendehantering för projektet med möjlighet för inrapportering via egen APP
 • Möjlighet att identifiera projektspesifika risker
 • Uppföljning av projektrelaterade lagar och andra krav
 • Checklistor
 • Uppgifter och Gantt-diagram för att spåra framsteg i projektet – dessa kan synkroniseras med Outlook och MS Project• Filtrering av information baserad på vilken roll varje medarbetare har i projektet
 • En dokumentationsplan med checklistor och kontrollfunktioer
 • ”Min sida” som ger användare översikt över all information relevant för just deras arbete i projektet
 • Projektöversikt – en överblick över samtliga pågående projekt
 • Standard projekttyper och mallar
 • Möjlighet att ge extärna användare tillgång till systemet
 • Kontroll och delning av lokal projektdokumentation

Vill du veta mer?  Ta kontakt!