ISO 14001 Miljöledning

Ska din verksamhet införa ISO 14001 – miljöledning? Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag att implementera ISO 14001 Miljöledning som ett fristående system eller tillsammans med andra ledningssystem som kvalitet och HMS. Som rådgivare är vi flexibla under implementeringen av vårt system SIMPLI Manage och hjälper till att skräddarsy systemet till era behov.

Oavsett om ni önskar att uppnå certifiering eller vill enbart arbeta enligt standarden är vi där för att göra processen så enkel som möjligt samt att säkerställa att ni kan driva vidare på egen hand.

Vi sörjer för att säkerställa att införandet av ISO 14001 ska ge er verksamhet ett användbart och effektivt system som gör driften mer effektiv och mindre av en börda. Vi önskar att er verksamhet ska uppleva nytta av systemet som SIMPLI har att erbjuda.

Vi vet vad som ska till för att systemet ska göra vardagen enklare. Vi säkerställer att ni uppnår målsättningen av att ha miljöstyrning.