HSE-ledning med ISO 45001 (OHSAS 18001)

HSE är lagstadgad i Norge, men det är stor skillnad i hur den implementeras hos varje företag. ISO 45001/OHSAS 18001 är en international standard som säkerställer ett bra HSE-arbete i enlighet med norsk lagstiftning. ISO 45001 är enkelt integrerad med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Många av våra kunder väljer att arbeta enligt ISO 45001 (OHSAS 18001). De flesta väljer också att certifiera sig. Det krävs mycket lite ytterligare arbete om HSE implementeras tillsammans med kvalitet (ISO 9001) och / eller miljö (ISO 14001).
Våra rådgivare har hjälpt HSE-genomförandet för många olika företag. Dessutom är våra mjukvarulösningar SIMPLI Manage, Better, App, Project, och Facts skräddarsydda för att hantera ISO 45001 (OHSAS 18001), såväl som ISO 9001 och ISO 14001.

I SIMPLI rekommenderar vi att ett integrerat ledningssystem med alla nödvändiga funktioner är vägen att gå till en enklare arbetsdag för både ledning och enskilda anställda.