Kvalitetsledning ger effekt

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att ge ledningen ett verktyg för att systematiskt planera, mäta och följa upp verksamhetens utveckling. Detta för att kunde ta faktabaserade beslut som leder till nöjde kunder. De flesta verksamheter har några eller flera funktioner som utgör delar av ett kvalitetsarbete. Ska man arbeta etter ett system som uppfyller kraven i ISO 9001 måste samtliga definierade funktioner vara implementerade. Grundtanken bygger ändå på delarna som du ser illustrerad här.

Att förstå sin omvärld och sina intressenter

I kvalitetsledning är den primära intressenten er kund. Men för att uppnå resultat kräver det också att du har koll på din omvärd och vilka andra som är dina intressenter. En intressent är en aktör som antingen påverkas av eller som kan påverka din verksamhet.

Vi på SIMPLI har lång erfarenhet av att bygga upp effektiva kvalitetsledningssystem som möter kraven i ISO 9001 och ger en enklare arbetsvardag för era medarbetare.