Policy

SIMPLI skal levere komplette, brukervennlige verktøy for virksomheter som vil lede på en framtidsrettet og strukturert måte. Dette gjør vi både som leverandør til egne kunder og gjennom felles leveranser sammen med våre partnere. SIMPLI skal drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende myndighets-, egenpålagte -, og kundekrav slik at vi unngår unødig belastning eller skader på personell og ytre miljø samtidig som våre kunder opplever at vi bidrar til å forbedre deres prestasjoner.

Vi skal gjennom vårt forbedringsarbeid bli stadig bedre, samtidig som vi ved å bruke våre egne produkter som styringsverktøy også forbedrer våre produkter.

Vi skal legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement, føler trivsel og tilhørighet.

Vi skal etterstrebe vår visjon:

”Komplett, effektivt og brukervennlig – styringssystemer for fremtiden”

Vårt hovedfokus er at kunden skal være fornøyd og vi fokuserer mye på framdrift i våre prosjekter. Vi skal vokse samtidig som vi sikrer stadig forbedret trivsel og et godt arbeidsmiljø. Våre rådgivere skal bistå våre kunder til bedre miljø og kvalitetsprestasjon.

Vårt styringssystem er sertifisert ihht. ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001.

Asker 16/3-2014

André Melbøe Bautz Daglig leder