Rådgivning

 

Rådgivning ledningssystem kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Sustainability Management Systems Sustema

Att implementera ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö kan vara krävande. Med vår partner Sustema erbjuder vi rådgivning inom ledningssystem, implementeringsprojekt såväl som olika utbildningar och annat stöd ni kan behöva i processen.

Sustema kan leverera rådgivning både med och utan våra IT-stöd.

För mer information: www.sustema.se