Implementeringsstöd

SIMPLI levererar inte enbart IT-lösningar för ledningssystem. Vi stödjer också våra kunder i att implementera ledningssystem med våra webbaserade verktyg som hjälp. 

Vi tillhandahåller implementeringsstöd för att steg för steg bygga upp ett framgångsrikt ledningssystem som samtidigt uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001.

Vårt beprövade implementeringsstöd anpassas efter era behov, men består typiskt av 8-10 arbetsmöten som steg för steg bygger upp ert ledningssystem och sätter upp våra IT-stöd för er organisation.

Ta kontakt med Sustema för mera information