Effektiva ledningssystem kräver goda verktyg

Våra IT-stöd ger verktyg för ledning, avvikelse och ärendehantering, förbättringsarbete, projektstyrning och dokumenthantering. SIMPLI software är IT-stöd utvecklat i SharePoint och kompetibelt med Office 365. IT-stöden är flexibla och användarvänliga, utvecklade med vår 10e års erfarenhet från den Norska marknaden.

 Manage

IT-stöd för integrerade ledningssystem.

  Better

Komplett ärende- och avvikelsehantering.

 Project

Strukturerad och effektiv projektledning.

 App

Innmelding av hendelser.
Registrera avvikelser via mobilen.