App

Registrera avvikelser via mobil eller surfplatta

SIMPLI App för avvikelsehantering gör det möjligt att enkelt rapportera avvikelser, tillbud och förbättringsförslag direkt från din mobila enhet in i ert avvikelsesystem. Appen är mycket flexibel och kan anpassas era behov. SIMPLI App finns på Google Play och i App Store.

 SIMPLI app på 30 sekunder: