SIMPLI Manage. Komplett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. IT stöd för ledningssystem och kvalitet. Ledningsverktyg

IT stöd för ledningssystem och kvalitet

SIMPLI Manage ger din verksamhet en komplett styrning för kvalitet, arbetsmiljö, miljö och andra ledningsstandarder. Systemet är utvecklat på SharePoint och fungerar integrerad med Microsoft Office-paketen.

SIMPLI Manage gör det enklare för dig som ledare att bygga upp ett välfungerande system för ledning, styrning och kvalitet – ett integrerat ledningssystem i ett verktyg.

IT-stödet är utvecklat tillsammans med våra kunder i över 10e år och har ett grafisk gränssnitt med fokus på användarvänlighet och maximerat affärsnytta. Det är felixiblet för användning i olika branscher och olika organisationer. God användarvänlighet säkerställs genom att all information blir tillgänglig grafisk i er egna processkarta. Funktionalitet finns för att efterleva alla krav inom ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (nya ISO 45001).

Vad innehåller SIMPLI Manage?

  • Grafisk processkarta
  • Dokumenthantering
  • Riskhantering
  • Hantering av lagar och andra krav
  • Målstyrning
  • Systematisk hantering av kompetens
  • Egenkontroll
  • Avvikelse och ärendehantering
  • Ständigt förbättringsabrete

Funktioner i SIMPLI Manage

Processkartan är kärnan i SIMPLI Manage. Alla medarbetare kan hitta information från hela ledningssystemet relevant för den delen av processen man arbetar i. Dokument, mallar, risker, mål, lagkrav, länker och aktiviteter knyts till de processer som är aktuella, och ger enkel tillgång till all information på ett ställe. Processkartan kan också innehålla textbeskrivning, bilder, video etc.

Dokumenthantering i ledningsverktyget ger en strukturerad process för att skapa, underhålla och synliggöra styrande dokument. Baserad på mallar blir samtliga rutiner skapat i samma struktur, kan skickas på kommentarsrundor och granskas innan publicering. Slutgiltiga, godkännda versioner publiceras i processkartan antingen som .pdf eller i ursprungligt format.

Hantering av risker i verktyget ger ett systematiskt sätt att identifiera, evaluera och arbeta med riskminimerande åtgärder. Verksamhetens risker illustreras i en standard matris.

Versionskontroll. Samtliga områden i SIMPLI Manage omfattas av versionskontroll som gör det enkelt att spåra ändringer som genomförts över tid, eller återskapa äldre versioner.

Vill du veta mer? Boka en demo!