Integrerade ledningssystemMaalstyring

Ett ledningssystem har uppgiften att sammanställa information från olika källor för att ge beslutsfattare en övergripande och korrekt bild av läget i organisationen. Baserad på denna information kan man då fatta faktabaserade beslut för att utveckla och förbättra sitt arbetssätt. 

Ledningssystem inom kvalitetsledning och miljöledning blir ett allt vanligare verktyg för att strukturera och hantera dessa områden. Kvalitetsledning styrs främst av standarderna ISO 9001 och miljöledning av ISO 14001, eller varianter som EMAS eller Miljödiplomering. Vissa branscher kräver specifika ledningssystem till exempel för att hantera informationssäkerhet (LIS), livsmedelsförsörjning (ISO 22000) eller riskhantering (ISO 31000).

Alla dessa och fler liknande ledningssystemsstandarder kan med stor fördel implementeras som integrerade ledningssystem. 

Delarna i ett ledningssystem

Ett ledningssystem enligt ISO-standarder ska omfatta lösningar på en rad olika områden. Med de senaste ISO-standarderna följer detta ett gemensamt mönster. Detta gör det enklare att implementera som ett övergripande ledningssystem. Hos SIMPLI använder vi denna struktur, som också är genomgående i alla våra verktyg: 
I samarbete med våra kunder har vi genom flera år utvecklat SIMPLI Manage och SIMPLI Better för att heltäckande ge verktyg för de krav och områden som krävs av ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Detta ger ett IT stöd för integrerade ledningssystem med fokus på användarvänlighet, överblick och enkelhet.