Sustema tillhandahåller utbildning i ledningssystem

Alla våra IT stöd levereras med utbildningspaket inom ledningssystem, processkartläggning, avvikelsehantering mm. Vi anpassar ett upplägg för implementering och utbildning som matchar era behov. Vår kompetens omfattar rådgivning och stöd i:

  • Kvalitetsledning enligt ISO 9001
  • Miljöledning enligt ISO 14001
  • Arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001
  • Strategiskt hållbarhetsarbete

Utbildning i ledningssystem Sustainability Management Systems Sustema